Evaluare bunuri mobile
Acte necesare:
  • Act de proprietate – factura, contract vânzare-cumparare (alt tip de act prin care s-a intrat în posesia bunului mobil);
  • Carte de identitate autovehicul;
  • Certificat de înmatriculare;
  • Carnetul de service al autovehiculului;
  • Raport de expertiza tehnica a bunului mobil (daca este necesar);
  • Buletin de diagnoza emis de o unitate service autorizata;
  • Deviz de reparatii emis de o unitate service autorizata;
  • Copie carte de identitate client / Copie Certificat de înregistrare Fiscala (societati comerciale);
  • Date complete de facturare.